Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
WebbplatsåtgärderAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)Öppna-meny Navigera upp
Logga in

Posten Portal

:

Allt webbplatsinnehåll

Här visas alla webbplatser, listor och bibliotek på webbplatsen.
Visa: 
      Objekt Senast ändrat

  Dokumentbibliotek

Anpassade rapporter Anpassade rapporter  Det här dokumentbiblioteket innehåller mallar som du kan använda när du vill skapa egna Web Analytics-rapporter för den här webbplatssamlingen  0 9 år sedan
Bilder Bilder  Det här systembiblioteket skapades av publiceringsfunktionen för att lagra bilder som används på webbplatsens sidor.  4 4 år sedan
Dokument Dokument  Det här systembiblioteket skapades av publiceringsfunktionen för att lagra dokument som används på webbplatsens sidor.  0 4 år sedan
Dokument i webbplatssamling Dokument i webbplatssamling  Det här systembiblioteket skapades av funktionen Publiceringsresurser för att lagra dokument som används i webbplatssamlingen.  0 4 år sedan
Formulärmallar Formulärmallar  Det här biblioteket innehåller administratörsgodkända formulärmallar som aktiverats i webbplatssamlingen.  0 4 år sedan
Sidor Sidor  Det här systembiblioteket skapades av publiceringsfunktionen för att lagra sidor som skapats på webbplatsen.  1 4 år sedan

  Bildbibliotek

Det finns inga bildbibliotek.

  Listor

Arbetsflödesuppgifter Arbetsflödesuppgifter  Det här systembiblioteket skapades av publiceringsfunktionen för att lagra arbetsflödesuppgifter som skapats på webbplatsen.  0 9 år sedan
Cart Config Cart Config  List Instance for Cart Config  10 3 år sedan
CartGTagManager CartGTagManager  List to hold Google tag manager id for Cart  1 4 år sedan
Innehåll som kan återanvändas Innehåll som kan återanvändas  Objekt i den här listan innehåller HTML- eller textinnehåll som kan infogas på webbsidor. Om ett objekt har automatisk uppdatering markerat, infogas innehållet på webbsidor som en skrivskyddad referens och innehållet uppdateras om objektet ändras. Om objektet inte har automatisk uppdatering markerat, infogas innehållet som en kopia på webbsidan och innehållet uppdateras inte om objektet ändras.  3 4 år sedan
Innehålls- och strukturrapporter Innehålls- och strukturrapporter  Använd rapportlistan om du vill anpassa frågor som visas i vyerna för verktyget Innehåll och struktur  7 4 år sedan
PostenSettings PostenSettings  List containing key/value pair settings for the site collection.  0 4 år sedan

  Diskussionstavlor

Det finns inga diskussionstavlor.

  Undersökningar

Det finns inga undersökningar.

  Webbplatser och arbetsytor

SharePoint-webbplats Postservice  7 timmar sedan

  Papperskorgen

Papperskorgen Papperskorgen  Använd den här sidan om du vill återställa objekt som du har tagit bort från den här webbplatsen, eller om du vill tömma papperskorgen. 0